Mamo, Tato – chcę do szkoły

Reforma edukacji w naszym kraju spędza sen z powiek wielu osobom. W szczególności są to Rodzice dzieci sześcioletnich, którzy mają w tym roku ostatnią szansę aby samodzielnie zadecydować czy pozostawić dziecko w przedszkolu czy posłać do szkoły. Reforma zakładała, że rok szkolny 2012/2013 miał być już obligatoryjny dla rozpoczęcia edukacji szkolnej dzieci sześcioletnich. W związku jednak z brakiem przygotowania wielu szkół na przyjęcie tak małych dzieci, obowiązek ten postanowiono przesunąć o 2 lata. Rok szkolny 2014/2015 ma być zatem pierwszym, w którym ten obowiązek musi zostać spełniony.

Pełne obaw są też samorządy, które sfinansować mają przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków.

Od roku 2011/2012 dzieci pięcioletnie zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Wg Ministerstwa Edukacji, zarówno w bieżącym roku szkolnym 2012/2013 jak i roku przyszłym 2013/2014, nauczyciele wychowania przedszkolnego, prowadzący zajęcia z dziećmi sześcioletnimi, których Rodzice nie zdecydowali się posłać jeszcze do szkoły, mają obowiązek poszerzać nabytą wiedzę i umiejętności dzieci oraz w szczególności wspierać ich rozwój kładąc szczególny nacisk na potrzeby rozwojowe tych dzieci. [Rok szkolny 2014/2015 obejmie obowiązkową nauką dzieci sześcioletnie]

Wielu Rodziców zadaje sobie pytanie czy ten wcześniejszy obowiązek szkolny nie jest zabieraniem dzieciństwa, które rządzi się swoimi prawami. Czy zabawa w grupie, budowanie klocków, śpiewanie piosenek, zabawa na placach zabaw, nie powinna być nadrzędnym priorytetem dla tych dzieci? Czy moje dziecko podoła obowiązkowi szkolnemu i nauka nie będzie sprawiała mu problemów? Zdania są podzielone. To mit – mówi Pani Elżbieta Nowak, pełniąca obowiązki Dyrektora w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze – współczesne dzieci doskonale adaptują się w szkole, w której stworzone zostały ku temu odpowiednie warunki. W naszej Społecznej Jedynce, stawia się na rozwój każdego dziecka. Można to zrealizować, gdyż klasy liczą max. 14 dzieci, a nad wszystkich czuwa wysoce wykwalifikowana i oddana kadra pedagogiczna, psycholog, pedagog i logopeda – mówi Pani E. Nowak.

Zdaniem wielu nauczycieli, wszystko zależy jednak od indywidualnych cech dziecka, gdyż o ile umiejętności grafomotoryczne można z pomocą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dość szybko pogłębić tak z gotowością psychiczną i społeczną nie jest już tak różowo.

Informacje o tym, czy dzieci osiągnęły już gotowość szkolną czy też nie, mają przekazać Rodzicom nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy przeprowadzają specjalnie w tym celu przygotowaną diagnozę. Celem tej diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mają pomóc Rodzicom (w poznaniu stanu gotowości ich pociech i wskazać obszary, w których trzeba dziecko wspomóc), Nauczycielom przedszkola (przy opracowaniu i realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka) oraz Pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagoicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowana potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przed podjęciem zatem tak ważnej dla naszego dziecka decyzji, obserwujmy je bacznie, inspirujmy do działania, rozwijajmy ich umiejętności poprzez wspólną zabawę, poświęcajmy mu przede wszystkim dużo czasu zwłaszcza wtedy, gdy tego czasu mamy tak mało. Nikt bowiem nie zna tak dobrze naszego dziecka jak my sami i żadna diagnoza nie będzie wystarczająco pełna bez naszych obserwacji. Zwróćcie Państwo szczególną uwagę na następujące elementy:

  • czy dziecko przewiduje na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wprowadzanie i obserwowanie zmian);

  • czy dziecko dokonuje w sensowny sposób klasyfikacji i formułuje wnioski typu: te rzeczy są do siebie podobne, a te są inne, to do tego pasuje, a to nie, itp.

  • łączy przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co może się zdarzyć;

Według Ministerstwa Edukacji opanowanie w/w umiejętności i wiadomości gwarantuje sukces szkolny i pozwoli lepiej poznać i zrozumieć dziecku siebie i swoje otoczenie.

Decyzja jednak do roku szkolnego 2014/2015 będzie należała do Państwa i tylko korelacja diagnozy nauczyciela przedszkola, Państwa obserwacji oraz wybranie odpowiedniej placówki edukacyjnej jest Państwu w stanie zagwarantować pełen sukces. W każdym z następnych numerów gazety, prezentować będziemy dla Państwa Szkoły Podstawowe, które chciałyby zachęcić przyszłych pierwszoklasistów i ich Rodziców do nauki w ich szkole. W tym numerze: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze.